Розмовляємо про доступність громадського простору для маломобільних груп населення

Люди похилого віку та інваліди все ще мають проблеми з відсутністю доступу до громадського простору. Вони не можуть вільно користуватися музеями, бібліотеками чи культурними центрами. Муніципалітети визнають свої потреби, але проблема полягає у впровадженні рішень, які відповідають цим потребам. Чинні норми часто неточні або навіть допускають рішення, що не відповідають принципу доступності. Як наслідок, законно спроектовані та побудовані об’єкти не завжди доступні для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Тим часом статистичні дані показують, що кількість людей з обмеженими можливостями та старше 60 років збільшується. Тому необхідно включити принцип універсального підходу до законодавства. І вже зараз надаються висновки про доступність приміщень для маломобільних груп населення. На сайті https://mb.expert/vysnovok-pro-dostupnist-prymishhennya-dlya-malomobilnyh-grup-naselennya/ його може замовити кожен зацікавлений.

Доступність під лупою

Громадські організації вже кілька разів звертався до теми доступності для людей з обмеженими можливостями, наприклад, перевіряючи якість публічних послуг, що надаються людям, що використовують мову жестів, доступність громадського транспорту, доступність громадських будівель для людей з обмеженими можливостями. (Загальним висновком цих перевірок є, незважаючи на вжиті заходи, відсутність оптимальних рішень, які могли б реально та у великих масштабах покращити якість життя інвалідів.

В багатьох випадках поліпшення стосувалось переважно людей з моторними вадами. Будувались пандуси та підйомники. З іншого боку, рішень для людей з іншими типами інвалідності було набагато менше або практично не враховувались.

Існує експертна комісія з питань доступності громадського простору для людей похилого віку та інвалідів. На зустрічі присутні представники уряду з міністерств, що здійснюють ініціативи на користь осіб з обмеженими фізичними можливостями, представники організацій, що працюють на цих осіб Учасники групи, серед іншого, відзначили відсутність системних рішень, що призведе до реального покращення доступності публічного простору. Були обговорені правові та організаційні бар’єри, що перешкоджають самостійному та незалежному функціонуванню людей похилого віку та інвалідів, та шукались оптимальні рішення.