Як впливає сучасна українська література на світогляд?

У наш непростий час особливого значення набувають питання, пов’язані з виданням, поширенням, пропагандою, впливом літератури формування світогляду сучасної особистості українського суспільства. Особливо значення набуває сучасна українська література, яка відображає сьогочасні реалій життя.

Роль сучасної української літератури у формування світогляду

У всьому світі проводяться наукові дослідження у сфері соціології читання до створення основ формування розвиненої особистості у вигляді друкованих джерел. Поширеність читання країни визначається ступенем залучення населення до друкованим джерелам, співвідношенням читаючої і не читає частини громадян. Провідними психологами світу досягнуто великих успіхів у:

  • вивченні психології читання загальнопсихологічному рівні;
  • розгляді процесу читання як психічної діяльності.

На етапі розвитку суспільства дуже важливі роль та особливості психічних процесів і станів людини під час читання:

  1. Уваги.
  2. Мислення.
  3. Уяви.
  4. Емоцій.
  5. Залежність від об’єктивних якостей друкованої продукції і на психологічних особливостей особистості.

У наші дні, зазвичай, проводиться ретельний психологічний аналіз друкованої продукції:

  • дослідження змісту;
  • структури;
  • оформлення текстів з погляду соціальних функцій друкованої продукції, її призначення, складності чи доступності сприйняття, ступеня можливостей на людини.

Виборче ставлення читача до друкованої продукції обумовлено сукупністю його індивідуальних та соціально-психологічних особливостей. У сучасного українського читача відзначаються різнобічні інтереси і високий рівень потреби у читанні. Читання – це творча діяльність і засіб духовного збагачення особистості, це і яскравий показник розвитку освіти, науки і культури в країні. Як відомо, читацька психологія тісно пов’язана з навколишнім середовищем і його життєвим досвідом (начитаність, культура читання, звички) або з індивідуальними особливостями (характер, темперамент). Читацька психологія відображає рівень духовного життя суспільства в цілому та окремо взятої особистості цього суспільства. Вона формується в процесі спілкування читачів з друкованою продукцією, а також між собою в колі тих, хто прочитав той чи інший твір сучасної української літератури.

Ще давні стверджували, що світогляд людини формується і змінюється під впливом виховно-ідеологічної роботи. Таким чином, читацька установка також формується виключно під впливом соціальних факторів – виховання та навчання, впливу засобів масової інформації, спілкування між людьми.